ศูนย์ประสานงานศิษเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ALUMNI CENTER. SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

ที่อยู่/โทรศัพท์เครือข่ายศิษย์เก่า

.

ที่อยู่/โทรศัพท์เครือข่ายศิษย์เก่า

.

.
.
แยกตามจังหวัด
.

จังหวัดสกลนคร
http://www.sakonnakhon.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดสกลนคร
ทำเนียบส่วนราชการ/ที่อยู่/โทรศัพท์/E-mail

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 1

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 2

เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 3

 แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส
 แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)
 แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ
 แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์
     
     
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)
แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์
แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ
จังหวัดอุดรธานี
http://www.udonthani.go.th/

ทำเนียบส่วนราชการ/ที่อยู่/โทรศัพท์/E-mail

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี 1

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี 2

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี 3

 แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส
 แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)
 แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ
 แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์
 

.

 
 

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี 4

 
   แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  
   แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  
   แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  
  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  
 
 
 
 

จังหวัดนครพนม
http://www.nakhonphanom.go.th
ทำเนียบส่วนราชการ/ที่อยู่/โทรศัพท์/E-mail

เขตพื้นที่การศึกษานครพนม 1

เขตพื้นที่การศึกษานครพนม 2

เขตพื้นที่การศึกษานครพนม

 แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  
 แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  
 แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
 แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  
     
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)
แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์
แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ

จังหวัดกาฬสินธุ์
http://www.kalasin.go.th/

ทำเนียบส่วนราชการ/ที่อยู่/โทรศัพท์/E-mail   2
ทำเนียบส่วนราชการ/ที่อยู่/โทรศัพท์/E-mail

เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ 1

เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ 2

เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ 3

 แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส
 แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)
 แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ
 แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์
     โรงเรียน/ผู้บริหาร/โทรศัพท์
 
 
 
 
จังหวัดหนองคาย
http://203.146.129.243/~nongkhai/web2/index.php
ทำเนียบส่วนราชการ/ที่อยู่/โทรศัพท์/E-mail

เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 1

เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 2

เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย 3

 แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส
 แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)
 แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ  แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ
 แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์  แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์
     
 
 
 
 
จังหวัดมุกดาหาร 
 http://www.mukdahan.go.th/

ทำเนียบส่วนราชการ/ที่อยู่/โทรศัพท์/E-mail ทำเนียบผู้บริหาร 2     เวบไซด์ที่สำคัญในจังหวัด

เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

 ศูนย์ปฏิบัติการ สพท.มุกดาหาร  
 แยกตามระดับประถมศึกษา-ขยายโอกาส  รายชื่อผู้บริหาร/โทรศัพท์/ที่อยู่  
 แยกตามระดับมัธยมศึกษา(สามัญฯ)  โรงเรียน/ลิงค์เวบไซด์  
 แยกตามกลุ่มการศึกษาพิเศษ    
 แยกตามกลุ่มการศึกษาสงเคราะห์    
     
 
 
 
 

 

ศูนย์ประสานงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
Sakon Nakhon Rajabhat University Alumni Centre
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ศูนย์กิจกรรมกีฬา/ข้างสนามกีฬากลาง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 47000
โทร/โทรสาร 042-743854        โทรภายใน  445  ,  331   , 343
Website :http://alumnicen.snru.ac.th
    E-mail:  alumnicen@snru.ac.th หรือ sdd@snru.ac.th